Anasayfa / Çalışma Hayatı (Sayfa 5)

Çalışma Hayatı

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanunun 21. maddesi hükümleri gereğince uygulanacak idari para cezaları miktarı 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2014 CEZA MİKTARI 2015 CEZA MİKTARI 2016 4817/ 18. Maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile …

Devamı

2016 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemesi – çalıştırmaması / Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 6.511 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 6.511 TL 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari …

Devamı

2016 Yılı Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur Prim Tutarları

Tarım Bağkur’luların Aylık Kazanç Alt Sınırına – Üst Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim Tutarları 4/1-b (Bağ-Kur) Sigortalılarının 2016 Yılında Ödeyeceği Prim Tutarları Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 01.01.2016 – 30.06.2016 568,22 TL 3.693,40 TL 01.07.2016 – …

Devamı

2016 Yılında Prime Tabi Tutulmayacak Yemek Parası – Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

Prime tabi tutulmayacak çocuk parasının (yardımının) belirlenmesinde, en fazla iki çocuk için ve brüt asgari ücretin yüzde 2’si esas alınmaktadır. Dönemler Yemek Parası (Günlük) Çocuk Zammı (Aylık) Aile Zammı (Aylık) 01.01.2016-30.06.2016 3,29 TL 32,94 TL 164,70 TL 01.07.2016-31.12.2016 3,29 TL 32,94 TL 164,70 TL Vergiden İstisna Yemek Bedeli: 290 Seri …

Devamı

2016 Yılında 4/a (SSK) Sigortalıları İçin Ödenecek Prim Tutarları

4/a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin 2016 Yılında Ödenecek Prim Tutarları ile 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlananların Ödeyeceği Prim Tutarları 4/a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin 2016 Yılında Ödenecek Prim Tutarları Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 01.01.2016 – 30.06.2016 617,63 …

Devamı

2016 Yılı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Tutarları

Emekli olduktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların emekli aylıklarından ise yüzde 10 sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmaktadır. Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 01.01.2016 – 30.06.2016 527,04 TL 3.425,76 TL 01.07.2016 – 31.12.2016 527,04 TL 3.425,76 …

Devamı

2016 Yılı / Kapıcılara Ödenecek Net Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

Konut kapıcılarından sadece sigorta primi işçi hissesi ile işsizlik sigortası primi işçi hissesi kesilmekte, bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmamakta, bunların ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemektedir. Bu nedenle diğer işçilere göre net ücretleri yüksek olmaktadır. Bunlardan gelir vergisi kesilmediği için bunlar asgari geçim indirimi (AGİ) alamamaktadır. Kapıcılar İçin …

Devamı

2016 Yılı Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları

16 Yaşından Büyükler ve Küçükler İçin 2016 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları ve Çırak ve Öğrenciler İçin 2016 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları 16 Yaşından Büyükler ve Küçükler İçin 2016 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları Dönem Alt Sınır Üst Sınır Günlük Aylık Günlük Aylık 01.01.2016 – 30.06.2016 54,90 TL 1.647 …

Devamı

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin İşverene Aylık Maliyeti (2016 Yılı)

Aylık brüt asgari ücrete sigorta primi işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi işveren hissesi eklenerek asgari ücretli bir işçinin işverene aylık maliyeti bulunmaktadır. 01/01/2016-30/06/2016 01/07/2016-31/12/2016 Aylık Brüt Asgari Ücret 1.647 TL 1.647 TL Sigorta Primi İşveren Payı % 20.5 337,64 TL 337,64 TL İşsizlik Sigortası İşveren Payı % 2 32,94 …

Devamı

Engelli Araç İndirimi ve H Sınıfı Ehliyet alma Şartları!

Bilindiği gibi, 17 Nisan tarihli karayolları Trafik Yönetmeliğinde engelliler için önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklerden en önemlisi de ehliyetlerde yapıldı. “H” SINIFI EHLİYETLER NE OLACAK –  Şimdiye kadar engellilerin sürücü olabilmesi için “H sınıfı ehliyet” veriliyordu. 1.1.2016 tarihi itibariyle yeni ehliyet için başvuracak engellilere bundan böyle H sınıfı ehliyet değil engel …

Devamı