Home / Çalışma Hayatı (page 5)

Çalışma Hayatı

2016 Yılı Aylık İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Tutarları

İşsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmamada, sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten çıkış nedeni esas alınır. – İşsizlik ödeneği, sigortalı adına son dört ay için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak hesaplanmakta olup, sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ıdır. En fazla …

Read More »

Aylık Asgari Geçim İndirimi Dahil 2016 Yılı Asgari Ücret Tutarları

Asgari ücretten yüksek ücret alanlar için de asgari geçim indirimi aynı şekilde brüt asgari ücrete göre belirlenmektedir. – Asgari geçim indirimi hesaplanırken Ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınmakta, Temmuz ayında asgari ücret artsa bile asgari geçim indirimi değişmemektedir. Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Medeni Durum …

Read More »

2016 Brüt Asgari Ücret Tutarları

2016 yılı Brüt Asgari Ücret Miktarları- 01.01.2016 – 30.06.2016 -Günlük-54,90 TL – Aylık -1.670 TL Net Asgari Ücret Hesaplama… – 16 yaşından küçükler için ayrı asgari ücret belirlenmekteydi. Ancak 2015 yılı asgari ücretiyle birlikte bu uygulamaya son verildiğinden, artık 16 yaşından büyükler ve küçükler için tek asgari ücret belirlenmektedir. – …

Read More »

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretin içinde mi dışında mı?

Fiş toplanarak alınan vergi iadesinin yerine 2008’den itibaren getirilen devletin ödediği Asgari Geçim İndirimi (AGİ) çalışanların net ücretine yedirilince Yargıtay’dan dönmeye başladı. Maliye tebliğine göre de net ücretten anlaşılsa bile AGİ ayrı ödenmeli.  1300 liralık yeni asgari ücretle asgari ücretle birlikte, 2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan …

Read More »

2016 Yılında işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücretin aylık brüt tutarının 1647,00 TL yükseltilmesi işsizlik maaşın alt ve üst limitlerini etkilemiş bulunmaktadır. İşsizlik maaşında alt limit 509 liradan 658,80 – TL’ye  yükseldi, üst limit ise bin 19 liradan 1317,60-TL’ye çıktı 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET): ASGARİ ÜCRET AYLIK BRÜT:      1.647,00 TL ASGARİ ÜCRET AYLIK NET:         …

Read More »

Yargıtay’dan savunması alınmadan işten çıkarılanlar için emsal karar

Yargıtay, savunması alınmadan işten çıkarılan kabin memurunun işe iadesine ve 5 aylık brüt ücretinin ödenmesine hükmetti. Karar savunmasız işten atılanlara emsal olacak.  Yargıtay, kabin memurunun 3 ay sağlık raporu aldığı için işten çıkarılmasını hukuksuz bularak, işe iadesine karar verdi. Yargıtay kararında, savunması alınmadan işçinin işten çıkarılmasının haksız fesih sebebi olduğunu …

Read More »

İşsizlik Ödeneği Başvurusunda Fesih Nedeni / İşten Çıkış Kodu

İşsizlik Ödeneğine hak kazanabilmek için hangi fesih / işten çıkış kodu ile iş akdinin fesh edilmesi gerekmektedir? İşverenler tarafından SGK’ya sigortalının fesih tarihini izleyen günden başlayarak on gün içinde Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile işten çıkış bildiriminin yapılması gerekmektedir. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile bildirim yapılmışsa hizmet dökümünde farklı bir …

Read More »

Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden …

Read More »