Anasayfa / Çalışma Hayatı / Kalkınma Ajansları Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacak

Kalkınma Ajansları Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacak

Kalkınma Ajansları, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacak.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kalkınma ajansları oluşturulacak.

Kalkınma Ajansları, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacak. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilecek. Belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulan ajansın kaldırılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu kararda düzenlenmeyen bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu olacak.

Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilecek.

Hizmetler ücretsiz olacak

Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsiz olacak.

Ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanan bütçe, ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterecek. Bütçe yılı takvim yılı olacak ve bütçe dışı harcama yapılamayacak.

Ajans, Cumhurbaşkanlığınca belirtilen ölçütlere göre her yıl haziran ayında genel bütçeden ajanslara yapılacak transferlere ilişkin gösterge niteliğinde belirlenen payların tavanları ile diğer gelir kalemlerine ilişkin tahminleri dikkate alarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlayacak.

Ajanslarda iç ve dış denetim yapılacak. Denetim sonucu suç teşkil eden hususlarla ilgili gerekli işlemleri yapmaya İçişleri Bakanlığı, performansla ilgili değerlendirmeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili olacak.(AA)

Kaucukdergisi.com

Diğer Haber

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir