Anasayfa / Ekonomi / Varlık Fonu eliyle de Elbistan kömür sahaları Çinlilere satılmaya çalışılıyor

Varlık Fonu eliyle de Elbistan kömür sahaları Çinlilere satılmaya çalışılıyor

Dünyanın önde gelen ekonomileri karbon salımlarını sıfırlama kararı alırken, Türkiye halen kömür politikalarını ön planda tutuyor. Türkiye’nin hem iklim değişikliği konusunda hem de yenilenebilir enerjide bütünleşik bir politikasının olmadığını söyleyen Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, ithal kömür santrallerinde yeni projelerin yapılmadığını, ancak yerli kömürün önünün açıldığını belirtti. Alpu, Dinar ve Karapınar gibi bölgelerde yerli kömür santrallerinin kurulmak istendiğine dikkat çeken Türkyılmaz, belirli kesimlere buralardan rant yaratılmak istendiğini kaydetti. Türkyılmaz, Varlık Fonu eliyle de Elbistan kömür sahalarının Çinlilere satılmaya çalışıldığını aktardı.

Oğuz Türkyılmaz

Türkiye’nin mevcut enerji kapasitesinin yeterli olduğunu hatırlatan Türkyılmaz, “Tüm bunlara hiç gerek yok. 93 bin megavat (MW) kurulu kapasite var ve bunun yarısı kullanılıyor diyebiliriz. 18 bin MW lisans alanlar var, daha alacaklar da bulunuyor. Bu nedenle kömür santraline ihtiyaç da yok. Zaten ihalelere de kimse girmiyor. Ne finansman, ne de ekipmancı bulamadılar. Böyle örnekler varken uğraşmaya ne gerek var” dedi.

Karbon salımı konusunda kömür santralleri dışında ikinci önemli konunun petrol olduğunu ifade eden Türkyılmaz, Türkiye’nin bütün ulaşımını karayoluna verdiğini söyledi. Trenlerin yetersiz olduğunu anlatan Türkyılmaz, yeni yollar yapılarak karayolu ulaşımının daha da teşvik edildiğini aktardı. Otobüs ve kamyon kullanımının AB’nin toplamına yakın olduğunu dile getiren Türkyılmaz, “Bunları çözmüyorsunuz ve kömür yatırımı yapıyorsunuz. Hem ulaşım sektörü açısından hem de elektrik üretimi açısından bakıldığında sürdürülemez bir durum var. Bazı kömür santrallerini bacaları yüzünden göstermelik 6 ay kapattılar ama ne oldu” diye konuştu.

Tüm bu fazla kapasite ve devam eden yatırımlarla birlikte bakıldığında nükleer santrale ihtiyaç olmadığını vurgulayan Türkyılmaz, “Bunu rakamlarla çok net bir şekilde ispat ediyoruz. Yetkililere de sesleniyorum, gelsinler nükleer konusunu konuşalım” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki gayri safi milli hasılanın yüzde 41’ini ve karbon salımı yüzde 44’ünü oluşturan Kore, Japonya, Çin, Avrupa Birliği ve İngiltere karbon salımı sıfıra indirme hedeflerini açıkladı.

Böylece fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş de hız kazanmış oldu. Küresel karbon salımı yüzde 30’unu oluşturan Çin gibi ülkeler için bu hedefleri yerine getirmek Avrupa ülkeleri kadar kolay olmasa da en azından bir hedef konulmuş olması bu yolda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de ise halen elektrik üretiminin neredeyse yüzde 60’ı, fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının yetersiz oluşunun yanı sıra yerli kömürün teşvik edilmesi, Türkiye’nin yeşil enerjiye geçişini zorlaştırıyor.

Diğer Haber

Fransa’da taksiciler Paris’e giden otoyolu trafiğe kapattı

Fransa'da taksiciler, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasının "tıbbi amaçlı ulaşımlar"la ilgili yeni düzenleme getiren maddesini protesto etmek amacıyla Paris'e giden otoyolda ulaşımı engelledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir