Anasayfa / Atilla Demir / Vergi borcu olana çifte indirim: Yüzde 50’ye varan indirim var

Vergi borcu olana çifte indirim: Yüzde 50’ye varan indirim var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi ve cezasına açılan davadan vazgeçilmesi halinde mükellefe indirim yapacak. İlk indirim matrahta olacak, para bir ay içinde yatarsa yüzde 20 daha indirim yapılacak

Vergi mükellefleri vergi ve vergi cezalarına karşı açtığı davadan temyiz veya istinaf sürecinde vazgeçerse çifte indirim alacak. Buna göre mükellef davadan vazgeçerse, toplam verginin yüzde 60’ı vergilendirilecek. Ayrıca ödenmesi gereken rakam bir ay içinde yatırılırsa ayrıca yüzde 20’lik bir indirim daha yapılacak.
HAZİNE AÇIKLIK GETİRDİHazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunanları yakından ilgilendiren “Vergide kanun yolundan vazgeçme” uygulamasına açıklık getirdi.Buna göre, vergi-ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen kararlar bu kapsamda olacak. Dava için istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması gerekecek. Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilmiş kararlar ise kapsamda yer almayacak.Buna göre vergi cezalarına karşı açılan davalarda istinaf veya temyiz başvuru süresi içinde kanun yolundan vazgeçilirse idare tarafından da ihtilaflar sürdürülmeyecek. Böylece, vergi veya cezalar indirimli olarak uygulanacak, bu şekilde tahakkuk eden vergilerin veya cezaların gecikme faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirime gidilecek.YARGININ DA YÜKÜ HAFİFLİYOR.Bu düzenlemeyle yargı sonucu beklenmeden tarhiyat ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi hedefleniyor. Yargının yükünün azaltılması, vergi ve cezaların tahsilinin sağlanması hedefleniyor.
Mahkeme dava konusu vergiyi kaldırırsa, verginin yüzde 60’ı tahakkuk edecek, kalanı silinecek. Mahkeme vergiyi tasdik ederse verginin tamamı tahakkuk edecek.
VERGİNİN NE KADARI SİLİNECEK?Dava sonucu vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması halinde, tahakkuk edecek tutar verginin yüzde 60’ı olacak, verginin kalanı ve cezanın tamamı terkin edilecek. Mahkemece vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezayı onaylarsa verginin tamamı ve cezanın yüzde 75’i ödenecek. Kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların yüzde 25’i tahakkuk edecek. Bu kapsamdaki cezaların onaylanması halinde cezaların yüzde 75’i üzerinde işlem gerçekleştirilecek ve kalanı silinecek.
YÜZDE 20 İNDİRİMDüzenleme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların yüzde 80’inin, hesaplanacak gecikme faiziyle bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza tutarından yüzde 20 indirim yapılacak. Bu durumda gecikme faizi, verginin indirimden sonra kalan yüzde 80’lik kısmı üzerinden hesaplanacak ancak mahkeme kararında onaylanarak tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmayacak. Dolayısıyla vergide söz konusu indirim, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilecek. Daha önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

Diğer Haber

Mikalı Demir Oksit Kullanım Alanları

Mikalı Demir Oksit (MIO: Mikalı Demir Oksit) olarak bilinen mineral, son yüz yılda tüm dünyada …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir