Anasayfa / Çalışma Hayatı / İşsizlik Ödeneği Başvurusu Son 3 Yıl Prim Gün Sayısı Şartı

İşsizlik Ödeneği Başvurusu Son 3 Yıl Prim Gün Sayısı Şartı

İşsizlik Ödeneği alabilmek için işten çıkmadan önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim gün sayısının ödenmiş olması gerekmektedir. 

İşsizlik Ödeneği ( Sigortası )’na hak kazanabilmek için son üç yıl içinde en az 600 gün İşsizlik Sigortası primi ödeme koşulunun yerine getirilmesi şarttır. Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde;

  1. 600-899 gün sigortalı olarak çalışıp İşsizlik Sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  2. 900-1079 gün sigortalı olarak çalışıp İşsizlik Sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün
  3. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp İşsizlik Sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ileİşsizlik Ödeneği ( Sigortası ) verilir.

Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son üç yıllık dönemde birden fazla sigortalılık türü (4/a, 4/b, 4/c) var ise SGK il müdürlüğü ile irtibata geçilir  hangi hizmetin esas alınacağının bildirilmesi talep edilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Son üç yılın hesabında İşsizlik Sigortası prim kesintisi yapıldığını gösteren belge türleri  esasalınmaktadır. Son 120 günün hesabında kesinti sayılmayan gerekçelerle prim yatırılmayan süreler son üç yılın hesabında prim yatırılmış gibi değerlendirilmez.

Hizmet akdinin sona erdiği tarihte çalışılmış ve prim yatırılmış ise fesih tarihi, fesih tarihinde çalışılmamış ve prim yatırılmamış ise (Eksik gün nedeni olarak “fesih tarihinde çalışılmamış” gerekçesi bildirilmiş) fesihten bir önceki tarih esas alınmak suretiyle son üç yıl içindeki prim gün sayısı hesaplanır. Örneğin, hizmet akdi 20.11.2015 tarihinde feshedilen sigortalı işsiz için fesih tarihinde prim yatırılmış ise 21.11.2012 tarihi esas alınarak SGK kayıtlarından kontrol yapılır ve toplam hak sahipliği süresi belirlenir.

Son 3 yıl hesabının yapıldığı dönem içindeki herhangi bir şubat ayında işe giriş/işten çıkış nedeniyle ara verilmeden 28 gün (29 çeken aylarda 29 gün) prim varsa bu durumda son 3 yıl başlangıç tarihi iki gün öncesi (29 çeken aylarda bir gün) esas alınarak son 3 yıl prim gün sayısı hesaplanır. Örneğin, 15 Şubat 2015 tarihinde hizmet akdi sona eren bir sigortalı işsiz için 16.02.2012-15.02.2015aralığındaki prim gün sayısı esas alınır.

Ancak, ilgili kişi 11.02.2012 tarihinde işe girmiş ve ilgili ayda 18 gün prim yatırılmışsa veya aradaki herhangi bir şubat ayında ara vermeden işten çıkış/işe giriş yapılması nedeniyle 28 gün prim yatırılmışsa ilgili kişi için 14.02.2012-15.02.2015 aralığındaki prim gün sayısı esas alınır.

İş sözleşmesi 28/29 Şubat tarihinde sona eren sigortalı işsizler adına;

  1. Fesih tarihinin olduğu şubat ayında 30 gün prim yatırılmış ise, son 3 yıl içindeki prim gün sayısının hesabında, şubat ayında yatırılmış olan 30 günlük prim değerlendirilmeye tabi tutulmak suretiyle örneğin 01 Mart 2013-01 Mart 2010 tarih aralığındaki prim gün sayısı esas alınır.
  2. Fesih tarihinin olduğu şubat ayında 30 günden daha az süreyle prim yatırılmış ise, son 3 yıl içindeki prim gün sayısının hesabında, örneğin 28 Şubat 2013-28 Şubat 2010 tarih aralığındaki prim gün sayısı esas alınır.İşyeri değişikliği nedeniyle ay içinde 30 günden fazla prim yatırılan (örneğin ocak ayında 31 gün) sigortalı işsiz adına, ara verilmeden çalışılsa da ilgili ay için 30 gün, son üç yıl içinde 1080 gün prim yatırıldığı, kabul edilerek işlem yapılır.

Diğer Haber

BAKIR KARBONAT NEDİR?

Cas Numarası. : 1184-64-1 EC / List Numarası.: 214-671-4 Bakır karbonat, kimyasal formülü CuCO 3 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir