Anasayfa / Çalışma Hayatı / İşsizlik Ödeneği Başvurusunda Fesih Nedeni / İşten Çıkış Kodu

İşsizlik Ödeneği Başvurusunda Fesih Nedeni / İşten Çıkış Kodu

İşsizlik Ödeneğine hak kazanabilmek için hangi fesih / işten çıkış kodu ile iş akdinin fesh edilmesi gerekmektedir?

İşverenler tarafından SGK’ya sigortalının fesih tarihini izleyen günden başlayarak on gün içinde Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile işten çıkış bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile bildirim yapılmışsa hizmet dökümünde farklı bir bildirim yapılmış olsa bile aksi somut bir belge ile ispatlanana kadar Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılan bildirimdeki fesih nedeni İŞKUR tarafından esas alınır. Ancak, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile bildirim yapılmamışsa hizmet dökümündeki işten çıkış bildirimi esas alınır.

01.08.2009 (dâhil) tarihinden sonraki fesihlerde kullanılacak nedenler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

SGK FESİH KODU SGK FESİH NEDENLERİ İŞKUR FESİH NEDENİ

 (Sistemdeki Karşılığı)

DEĞERLENDİRME
01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) İstifa Hak Kazanmaz
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 4447/a Kazanır
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 4447/d Kazanır
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
09 Malulen emeklilik nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
10 Ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
11 İş kazası sonucu ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
12 Askerlik Askerlik Kazanır
13 Kadın işçinin evlenmesi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
15 Toplu işçi çıkarma 4447/a Kazanır
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
17 İşyerinin kapanması 4447/e Kazanır
18 İşin sona ermesi 4447/e Kazanır
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
21 Statü değişikliği Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
22 Diğer nedenler Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 4447/b Kazanır
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 4447/b Kazanır
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 4447/b Kazanır
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 4447/c Kazanır
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 4447/c Kazanır
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 4447/g Kazanır
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih 4447/f Kazanır
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 4447/b Kazanır
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 4447/e Kazanır

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi gerekçesiyle fesih işlemi gerçekleştirilmesine rağmen İş Kanunundaki 2 aylık (toplu iş sözleşmesi gereği 4 aylık) süreleri aşan bir çalışma varsa 4447 sayılı Kanun kapsamında fesih olarak kabul edilir ve bu doğrultuda güncelleme yapılır.

Emekli olunabilecek tarihin SGK tarafından yazılı olarak sigortalıya bildirildiği ve işveren tarafından da SGK’ya fesih nedeninin “08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” olarak  bildirildiği durumlarda, SGK tarafından bildirimin sehven yapıldığı şeklinde yeni bir bildirim yapılması halinde fesih nedeni 4447/51(a) kapsamında İŞKUR tarafından güncellenir.

İşten çıkış nedeni (19) Mevsim Bitimi, (20) Kampanya Bitimi ve (30) Vize Süresinin Bitimi olarak yapılan bildirimlere ilişkin olmak üzere; askıdaki dönemde işveren/sigortalı tarafından fesih bildirimi yapıldığının ibraz edilmesi halinde, askıdaki dönemde yapılan fesih tarihi esas alınmak ve fesih nedeni 4447 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmek suretiyle İşsizlik Ödeneği ( Sigortası ) hak sahipliği belirlenir. Prim yatırılmadan geçen askıdaki dönem son 120 günün hesabında kesinti sayılmaz.

Sigortalı işsizlerin; İŞKUR’a başvurdukları fesih tarihinde başka bir işyerinde devam eden veya askıya alınmış bir iş sözleşmesi varsa, söz konusu iş sözleşmesinin işveren/sigortalı tarafından feshedilmesi halinde İşsizlik Ödeneği ( Sigortası ) hak sahipliği belirlenir.

Diğer Haber

Plastik Sektörü Yıla Hızlı Başladı

Plastik sektörünün 2024 yılına hızlı bir giriş yaptığını ve ihracatını artırdığını dile getiren Plastik Sanayicileri …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir