Anasayfa / Bilgi Bankası / Mangenez nedir ?

Mangenez nedir ?

Manganez, Atom numarası Z = 25, atom ağırlığı M = 54,938 ve simgesi Mn olan, metal niteliğinde element.

Elementleri sınıflandırma çizelgesinin VII A kümesinde yer alır.

1774’te j.G. Gahn’ın (1745-1818) ya­lıttığı manganez, özgül ağırlıkları 7 220 ile 7 440 kg/m”5 arasında deği­şen ve alotropik dört biçimde bulunan gri bir metaldir. Son derece tepkin ve indirgendir, ayrıca çok sayıda yükseltgenme hali gösterir: Bu yükseltgenme hallerine çok sayıda renk denk düşer. Yükseltgenme derecelerini Al­man kimyacısı Eilhard Mitscherlich (1794-1863) saptamıştır.

Doğal Hali Ve Hazırlanması
Doğal halde oldukça bol olan manga­nez özellikle oksitler biçiminde bulu­nur: MnCb pirolüzit; Mn2 O • bronit; Mn3Oj hosmanit. Manganezin sülfür­leri, karbonatları (manganspat) ve bir de silikatı bilinmektedir. Canlı madde­de bir oligo-element rolü oynar. MnO 2 manganez dioksitten, alüminotermik indirgenme ya da elektrik fırınında karbon aracılığıyla elde edilir. Man­ganezin klorürü ya da sülfatı gibi çö­zünen bir tuzunun elektrolizinden de yararlanılır.

Kimyasal Özellikleri
Manganez, halojenler, kükürt, kar­bon, azot, oksijen ve ametallerin bü­yük bir bölümüyle tepkir ve birleşir, -l’den + VU’ye kadar bütün yükseltgenme derecelerini taşıyabilir. Halo­jenlerle (X olarak belirteceğiz) Mn2* iyonu içeren MnX 2 büeşiklerini verir. Bunlardan pembe klorür, gerçekte, manganez dioksit üstüne hidroklorik asit etkisiyle klor hazırlama yöntemi­ne (Scheele yöntemi) başvurularak do­laylı olarak, klorla birlikte elde edilir. Oksitleri şunlardır: MnO manganez monoksit; Mn203 manganez III oksit; Mn Oj tuzlu oksit ya da spinel ve manganezin anhidritleri olan MnO2 manganez dioksit, MnO 3 manganez trioksit ve Mn2 O? permanganik anhidrit. Bu anhidritlere aynı adı taşı­yan tuzlar denk düşerler. Manganitler; manganatlar; permanganatlar. Yükseltgenme hallerinin büyük çeşit­lilik göstermesi karmaşık bir adlandır­manın kullanılmasını zorunlu kılar. Bütün manganat tuzlarım, günümüz­de kullanıldığı gibi manganat FV, man­ganat VII gibi yükseltgenme derecelerini belirterek adlandırmak daha ye­rinde olur. MnOı2~ anyonu çözeltile­rine yeşil, MnO .T anyonuysa şiddetli bir mor renk verir.

Kullanım Alanları
Manganez, çeliklerin mekanik nitelik­lerini düzeltir ve çok sert alaşımların elde edilmesini sağlar. Dökme demi­rin arıtılmasında kükürt giderici ve yükseltgenme önleyici olarak kullanı­lır. Başlıca alaşımları, ferromanganezler (% 80 manganez, % 20 demir), spiegeller (% 25 manganez, % 5 kar­bon, % 70 demir) ve bakır temelli, aşınmaya çok dayanıklı manganez tunçlarıdır. Bunlar, özellikle gemi per­vanelerinin yapımında kullanılırlar. Manganez, nikel ve bakır bileşiği olan manganin, direnci sıcaklıkla çok az değişen reostaların yapımında kulla­nılır.

Manganez dioksit, îsveçli kimyacı Cari VVilhelm Scheele’nin (1742-1786) ortaya attığı yöntemden hareket edi­lerek klor hazırlanmasında ve ferromanganezlerin üretiminde kullanılır. Manganez dioksitten, Leclanche (cep pili) türü kuru pillerde kutuplanmayı önleyici ve camın rengini giderici ola­rak da yararlanılır. Tarımda kullanı­lan MnSOı manganez sülfatın hazırlanmasını da sağlar. Manganez genelde yükseltgen olarak kullanılır. Permanganatlar, özellikle de potasyum permanganat çok kulla­nılan yükseltgenlerdir.

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

Diğer Haber

Kimya sektörünün aralık Ayı ihracatı 1,8 milyar dolar

Kimya sektörü aralık ayındaki 1 milyar 804 milyon dolarlık ihracat rakamıyla birlikte 2020 yılını 18 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.