Anasayfa / Bilgi Bankası / Uluslararası İş Hayatında başarının gizli anahtarları.

Uluslararası İş Hayatında başarının gizli anahtarları.

İhracat yaparken yabancılar ile çalışırken kimi zaman pek kavrayamadığınız nedenler ile işlerin yolunda gitmediğini veya hiç yürümediği hissine kapıldığınız oluyor mu ?
Yalnız değilsiniz! Zira sıkça rastlanan bu durum ,genellikle kültürlerarası alanda bilinç eksikliğinden kaynaklanmakta.Yanlış anlaşma ve karşı kültüre karşı duyarsızlık,kimya uyuşmazlıklarına ve hiç beklenmedik çatışmalara neden olabilmekte.
İnsanlar genellikle suyun içindeki balık misali ,karşı kültür ile karşılaşıncaya kadar kendi kültürlerinin farkında değillerdir.Dolayısı ile kendi davranış biçimlerinin en doğal ve en iyisi olduğuna inanırlar.Daha da önemlisi bu yaklaşım onların,karşılaştıkları yabancıları saygısız , yeteneksiz,kavrama kabiliyetleri düşük ,hatta kötü niyetli sanmalarına neden olabilir.İşin garibi,karşı tarafın da kültürlerarası duyarlılıktan yoksun olması halinde bu ,onları da aynı hataya düşürebilir.

‘ Bu Romalılar kafayı yemiş’…Romalıları anlamadığı zaman,anlamadığı davranışın nedenlerine kafa yormak yerine ,olayı sadece kendi Galyalı perspektifi ile ‘garip’görme inadında olan Obelix,bu tipik söylemi ile kendini başkalarının yerine koyamayan iyi bir benmerkezci stereo tiplemesi.

Kurumların yabancılarla ilişkili faaliyetlerinde başarıya ulaşmaları için hedef ülke ve o ülkenin iş kültürü hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli unsurlar.Bu konular önemsenmediği projelerde başarısızlık oranları tahminlerin ötesinde yüksekte .İşin kötü yanı ,kurumlar başarısızlık nedenlerinin bilincine varmadan çözümü yanlış yerde arıyorlar.

Uluslararası iş etkinliklerinde söz konusu politik,ekonomik ve benzeri riskler dışında kültürel riskler ,yaygın biçimde risk yönetim hesabına katılmakta.Bu riskleri gidermenin tek yolu ise kültürlerarası eğitimden geçmekte.

Kültürlerarası duyarlaştırma ve bilinçlendirme eğitimleri,gereksiz bir lüks olarak değil,kurumun başarısı için vazgeçilmez yatırım olarak görülmelidir.Ekibinizde kültürlerarası yetenekli insanların bulunnması iş ilişkilerinizin kalıcı olmasını sağladığı gibi çatışma riski düşürülecek ,ekibinizin etkili olması ve motivasyonu yükseleceğinden maddi tasarruf da salanacaktır.
Kültürlerarası farklılık salt bir çatışma potansiyeli olarak algılanmamalıdır.Soru ,sadece ‘Yanlış anlaşmaları nasıl önkerim?’ şeklinde değil ,’Farklılık bilincimden nasıl faydalanabilirim,nasıl daha ikna edici olabilirim?’şeklinde sorulmalıdır.
İş ilişkilerinde başarının anahtarı, karşılıklı güvendir.Güven ise sadece etkin ve doğru iletişim ile sağlanabilir.İletişimde etkileşimin güçlü olabilmesi için farklı kültürleri anlamak ile gerçekleşir.
Kültürlerarası eğitim ,hedef ülkenin tarihi,sanatı,gelenekleri,görgü kuralları,inanışları ve sosyal yapısı gibi bilgilerin ötesinde ,kültürün temel konuları da içermeli ve kültürlerarası alanda nasıl uzmanlaşılır ,bu alandaki en büyük engeller nedir ve nasıl aşılır ,etkin iletişim nasıl sağlanır ,dikkat edilmesi gereken noktalar neerdir gibi sorulara cevap getirmektedir.
Hedef ,yabancı kültürleri anlamak kadar kendi kültürünün de farkına varmaktır.Hedef,yabancılar gibi düşünüp davranmak değil ,onların düşünüş ve davranış biçimlerinin bilincine varmak ,nedenlerini anlamak ,onların kültürlerine yönelik
perspektif kazanmak ve kültürlerine karşı duyarlı ve saygılı olma yolu ile onları kazanabilme tekniğini öğrenmektir.
Kültürlerarası yetenek kazanmak,yeni ufukların açılması,yeni olanakların yaratılması demektir.

Diğer Haber

SEPİYOLİT’İN TAVUK KÜMESLERİNDE VE YEMLERİNDE KULLANIMI

Sepiyolit,fillosilikat grubuna dahil,magnezyum hidrosilikatten ibaret doğal bir kir mineraldir.Lifsi ve lif boyunca devam eden kanal …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir