Anasayfa / Çalışma Hayatı (Sayfa 5)

Çalışma Hayatı

Çalışanlarının Sağlık Muayeneleri

  İşverenler tarafından çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri  uyarınca düzenli sağlık muayenelerinin yapılması gerekmektedir. İşverenler tarafından çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri uyarınca düzenli sağlık muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi …

Devamı

Çalışan Emeklinin İkinci Kez Kıdem Tazminatı

Çalışan Emeklinin  İkinci Kez Kıdem Tazminatı hakkı ve Emekli Maaş Artırımı            Emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra da aynı işyerinde çalışanlar için yeni bir dönem başlar. Çalışanın bu işyerinden tekrar ayrılırken ödenecek kıdem tazminatı da emekli olduktan sonraki dönem üzerinden hesaplanır. Bazı durumlarda emekli olmak, …

Devamı

A’dan Z’ye Genel Sağlık Sigortası

Çalışanların primleri ödendiğinden GSS kapsamında devletin sunduğu tüm sağlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak işsizler için GSS zorunlu. Yaptırmamanın cezası aylık 395 lira. Neden, Genel Sağlık Sigortası? Evet, sistemde ciddi değişiklikler oldu, 2016 yılı ile birlikte ödenen primler arttı, af da geliyor tamam; ama asıl önemlisi, 78 milyonun tamamını zorunlu olarak kapsayan …

Devamı

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanunun 21. maddesi hükümleri gereğince uygulanacak idari para cezaları miktarı 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2014 CEZA MİKTARI 2015 CEZA MİKTARI 2016 4817/ 18. Maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile …

Devamı

2016 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemesi – çalıştırmaması / Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 6.511 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 6.511 TL 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari …

Devamı

2016 Yılı Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur Prim Tutarları

Tarım Bağkur’luların Aylık Kazanç Alt Sınırına – Üst Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim Tutarları 4/1-b (Bağ-Kur) Sigortalılarının 2016 Yılında Ödeyeceği Prim Tutarları Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 01.01.2016 – 30.06.2016 568,22 TL 3.693,40 TL 01.07.2016 – …

Devamı

2016 Yılında Prime Tabi Tutulmayacak Yemek Parası – Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

Prime tabi tutulmayacak çocuk parasının (yardımının) belirlenmesinde, en fazla iki çocuk için ve brüt asgari ücretin yüzde 2’si esas alınmaktadır. Dönemler Yemek Parası (Günlük) Çocuk Zammı (Aylık) Aile Zammı (Aylık) 01.01.2016-30.06.2016 3,29 TL 32,94 TL 164,70 TL 01.07.2016-31.12.2016 3,29 TL 32,94 TL 164,70 TL Vergiden İstisna Yemek Bedeli: 290 Seri …

Devamı

2016 Yılında 4/a (SSK) Sigortalıları İçin Ödenecek Prim Tutarları

4/a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin 2016 Yılında Ödenecek Prim Tutarları ile 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlananların Ödeyeceği Prim Tutarları 4/a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin 2016 Yılında Ödenecek Prim Tutarları Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 01.01.2016 – 30.06.2016 617,63 …

Devamı

2016 Yılı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Tutarları

Emekli olduktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların emekli aylıklarından ise yüzde 10 sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmaktadır. Dönem Aylık Kazanç Alt Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 01.01.2016 – 30.06.2016 527,04 TL 3.425,76 TL 01.07.2016 – 31.12.2016 527,04 TL 3.425,76 …

Devamı

2016 Yılı / Kapıcılara Ödenecek Net Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

Konut kapıcılarından sadece sigorta primi işçi hissesi ile işsizlik sigortası primi işçi hissesi kesilmekte, bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmamakta, bunların ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemektedir. Bu nedenle diğer işçilere göre net ücretleri yüksek olmaktadır. Bunlardan gelir vergisi kesilmediği için bunlar asgari geçim indirimi (AGİ) alamamaktadır. Kapıcılar İçin …

Devamı