Anasayfa / Çalışma Hayatı / İŞKUR tarafından işverenlerin kontenjan denetimi ve idari para cezaları

İŞKUR tarafından işverenlerin kontenjan denetimi ve idari para cezaları

İŞKUR engelli , eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan kontenjan açıklarını kapatmayan firmalar için nasıl bir idari yaptırım uygulamaktadır?

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılacak özürlü, ve eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçilerle ilgili yapılacak denetim, 4857 sayılı İş Kanununun öngördüğü çalışma hayatının denetimi ve teftişi esaslarına göre yapılır.

Uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereği kontenjan açığını kapatmayan işverenler için açık kontenjanın oluştuğu tarihten itibaren, özel sektörde her özürlü ve her ay itibarıyla, kamuda ise her özürlü ve her eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan açık kontenjanı için her ay itibarıyla, 4857 Sayılı Kanunun 108 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak İŞKUR İl Müdürünce, aynı Kanunun 101 inci maddesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmaktadır. ( Hizmet Merkezi Müdürlüklerinin idari para cezası uygulama yetkisi bulunmamaktadır )

İŞKUR tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince idari para cezası verilir. Toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz.

Birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak 4857 Sayılı Kanunun 101 inci maddesi kapsamındaki idari para cezaları, işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce  verilir. Kontenjanlar, işyerinin bulunduğu ildeki İl Müdürlüğünce takip edilir ve kontenjan açıklarının kapatılması için gerekli prosedür yerine getirilir.

İdari para cezası uygulanması gerektiğinde tüm bilgi ve belgeler işyerinin merkezinin bulunduğu İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilir ve İl Müdürü tarafından idari para cezası uygulanır. Ayrıca, uygulanan idari para cezalarının takip ve tahsil işlemleri de idari para cezasını uygulayan İl Müdürlüğünce yerine getirilir.

Pars Kalsiyum Sülfatın Faydaları Nelerdir?

1-) Topraklardaki yarılma çatlamaları engeller.
2-) Bitki Besin elementlerinin alımını hızlandırır.
3-) Bünyesinde bulunan kükürt sayesinde verim artışı sağlar.
4-) Tuzlu topraklarda iyon değişimi sağlayarak tuzu topraktan uzaklaştırır.
5-) Ürün kalitesini arttırır.
6-) Ürünlerde raf ömrünü uzatır.
7-) Fenni gübrelerin yarayışlılığını arttırır.
8-) Mahsullerde minimum yüzde yirmi civarın da verim artışı sağlar.
9-) Toprakları kabartır su tutma kapasitesini önemli ölçüde arttırır.
10-) Toprak işlemede sağladığı kolaylıktan ötürü, tarım makinelerinizin yakıt tasarrufunda büyük rol alır.
11-) Topraktaki fazla rutubetin bertaraf edilmesi sonucunda çok önemli mantari hastalıkların azaltılmasında etkin rol oynar.
12-) İçeriğindeki kükürt sayesinde bitkilerin hastalık ve zirai zararlılarına karşı direncini arttırır.
13-) %29 Kalsiyum Oksit (CaO), %42 Kükürt Trioksit (SO3) içerir.
14-) Yüzeye uygulanan kalsiyum sülfat , toprağa iner ve kök büyümesinin artmasına neden olur.
15-) Tuzlu ve sodyumlu (alkali, çorak) toprakların ıslahına yardımcı olur.
16-) Kalsiyum sülfat başlıca avantajlarından biri, özellikle toprak altlarında bulunan toprak asiditesine eşlik eden alüminyum toksisitesini azaltma yeteneğidir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.kostik.net,www.copper2000.com,www.sepiyolit.net,www.magnezyumoksit.com,www.potasyumsilikat.net,

www.nanomikron.com,www.netyerim.net

Tarım Kimyasalları,Yem katkıları Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara tozu,,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür, nano tozlar,metal tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com,potasyum klorat,payet kostik,bakır tozu,alüminyum tozu,grafit,bakır sülfat,demir sülfat,magnezyum sülfat,mangan sülfat,kalsiyum sülfat,kalsiyum oksit,farma kaolen,naturel kaolen,sırlık kalsit

Diğer Haber

Stoklar Erisin Diye Sahte Bal Satışları Serbest mi Oldu ?

Tarım ve Orman Bakanlığı aroma vericilerle bal, pekmez ve peynir üretimini 19 Şubat 2020 itibarıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.