Anasayfa / Çalışma Hayatı / İŞKUR tarafından işverenlerin kontenjan denetimi ve idari para cezaları

İŞKUR tarafından işverenlerin kontenjan denetimi ve idari para cezaları

İŞKUR engelli , eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan kontenjan açıklarını kapatmayan firmalar için nasıl bir idari yaptırım uygulamaktadır?

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılacak özürlü, ve eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçilerle ilgili yapılacak denetim, 4857 sayılı İş Kanununun öngördüğü çalışma hayatının denetimi ve teftişi esaslarına göre yapılır.

Uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereği kontenjan açığını kapatmayan işverenler için açık kontenjanın oluştuğu tarihten itibaren, özel sektörde her özürlü ve her ay itibarıyla, kamuda ise her özürlü ve her eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan açık kontenjanı için her ay itibarıyla, 4857 Sayılı Kanunun 108 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak İŞKUR İl Müdürünce, aynı Kanunun 101 inci maddesinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmaktadır. ( Hizmet Merkezi Müdürlüklerinin idari para cezası uygulama yetkisi bulunmamaktadır )

İŞKUR tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince idari para cezası verilir. Toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz.

Birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak 4857 Sayılı Kanunun 101 inci maddesi kapsamındaki idari para cezaları, işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce  verilir. Kontenjanlar, işyerinin bulunduğu ildeki İl Müdürlüğünce takip edilir ve kontenjan açıklarının kapatılması için gerekli prosedür yerine getirilir.

İdari para cezası uygulanması gerektiğinde tüm bilgi ve belgeler işyerinin merkezinin bulunduğu İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilir ve İl Müdürü tarafından idari para cezası uygulanır. Ayrıca, uygulanan idari para cezalarının takip ve tahsil işlemleri de idari para cezasını uygulayan İl Müdürlüğünce yerine getirilir.

Diğer Haber

MANGANEZ DİOKSİT KULLANIM ALANLARI

Mangan dioksit 1.1n02 kimyasal formülüne sahip kahverengi siyah renkli inorganik bir bileşiktir. Bu siyah kahverengi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir