Anasayfa / Çalışma Hayatı / Deneme Süresi İçerisinde İşten Çıkartılanlar İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

Deneme Süresi İçerisinde İşten Çıkartılanlar İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

Deneme Süresi içerisinde İş Sözleşmesinin İşverence Feshi halinde işten çıkarılanların işsizlik ödeneği alabilmesi mümkün müdür?

4857 sayılı İş Kanununun Deneme Süreli İş Sözleşmesi başlıklı 15. maddesinde “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” hükmü yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanun gereği; deneme süreli iş sözleşmesi en fazla iki ay veya toplu iş sözleşmeleri ile dört aydan fazla olması mümkün bulunmamaktadır.

Bu sebeple , işveren tarafından ,  iş sözleşmesinin sona erme nedeni olarak “01-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi” gerekçesi bildirilmiş ve iş sözleşmesinin süresi Kanunda belirtilen deneme süresinden fazla ise işten çıkış nedeni 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında değerlendirilir ve ilgili kişi İŞKUR tarafından işsizlik ödeneğinden yararlandırılır.

Ancak, iş sözleşmesi “02-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi” gerekçesi ile sona ermiş ise, bu durum istifa olarak değerlendirilir ve işsizlik ödeneğinden yararlandırılmaz.

İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordrosu

İhbar veya kıdem tazminatı bordrosunun belirli bir formatı bulunmamakla birlikte, ödeme türünün adı, vergi kesintileri, işveren kaşe ve imzası ile işçi imzası ilgili belgede yer almalıdır.

Çalışma Hayatına İlişkin Denetim Raporları

Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları ya da işçi şikâyetlerini incelemekle görevli memurlar tarafından tanzim edilmiş rapor/tutulan tutanaklardan (işverence tutanağa şerh düşülmüş veya karara karşı çıkılmış olsa da) feshin yasa kapsamında yapıldığının tespiti halinde, İşsizlik Sigortası hak sahipliği belirlenir. Tutanağa/rapora göre işlem yapılmak suretiyle ilgiliye işsizlik ödeneği ödendiği, konuyla ilgili olarak işveren lehine sonuçlanan bir mahkeme kararı olması halinde İŞKUR’a bildirilmesi gerektiği hakkında işverene yazılı bildirimde bulunulur.

Fesih tarihi ve prim bilgileri ile ödenek miktarı ve süresine yönelik yapılan itirazların sonuçlandırılması;

Prim ödeme gün sayısı ve kazanca ilişkin bilgilere yönelik itirazlarda her zaman İŞKUR tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile yapılan bildirim esas alınır.(Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılan bildirimde aksi yer alsa bile). Söz konusu itirazlar SGK kayıtları esas alınarak sonuçlandırılır.

Diğer Haber

Plastik Sektörü Yıla Hızlı Başladı

Plastik sektörünün 2024 yılına hızlı bir giriş yaptığını ve ihracatını artırdığını dile getiren Plastik Sanayicileri …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir