Anasayfa / Çalışma Hayatı / Deneme Süresi İçerisinde İşten Çıkartılanlar İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

Deneme Süresi İçerisinde İşten Çıkartılanlar İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

Deneme Süresi içerisinde İş Sözleşmesinin İşverence Feshi halinde işten çıkarılanların işsizlik ödeneği alabilmesi mümkün müdür?

4857 sayılı İş Kanununun Deneme Süreli İş Sözleşmesi başlıklı 15. maddesinde “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” hükmü yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanun gereği; deneme süreli iş sözleşmesi en fazla iki ay veya toplu iş sözleşmeleri ile dört aydan fazla olması mümkün bulunmamaktadır.

Bu sebeple , işveren tarafından ,  iş sözleşmesinin sona erme nedeni olarak “01-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi” gerekçesi bildirilmiş ve iş sözleşmesinin süresi Kanunda belirtilen deneme süresinden fazla ise işten çıkış nedeni 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında değerlendirilir ve ilgili kişi İŞKUR tarafından işsizlik ödeneğinden yararlandırılır.

Ancak, iş sözleşmesi “02-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi” gerekçesi ile sona ermiş ise, bu durum istifa olarak değerlendirilir ve işsizlik ödeneğinden yararlandırılmaz.

İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordrosu

İhbar veya kıdem tazminatı bordrosunun belirli bir formatı bulunmamakla birlikte, ödeme türünün adı, vergi kesintileri, işveren kaşe ve imzası ile işçi imzası ilgili belgede yer almalıdır.

Çalışma Hayatına İlişkin Denetim Raporları

Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları ya da işçi şikâyetlerini incelemekle görevli memurlar tarafından tanzim edilmiş rapor/tutulan tutanaklardan (işverence tutanağa şerh düşülmüş veya karara karşı çıkılmış olsa da) feshin yasa kapsamında yapıldığının tespiti halinde, İşsizlik Sigortası hak sahipliği belirlenir. Tutanağa/rapora göre işlem yapılmak suretiyle ilgiliye işsizlik ödeneği ödendiği, konuyla ilgili olarak işveren lehine sonuçlanan bir mahkeme kararı olması halinde İŞKUR’a bildirilmesi gerektiği hakkında işverene yazılı bildirimde bulunulur.

Fesih tarihi ve prim bilgileri ile ödenek miktarı ve süresine yönelik yapılan itirazların sonuçlandırılması;

Prim ödeme gün sayısı ve kazanca ilişkin bilgilere yönelik itirazlarda her zaman İŞKUR tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile yapılan bildirim esas alınır.(Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılan bildirimde aksi yer alsa bile). Söz konusu itirazlar SGK kayıtları esas alınarak sonuçlandırılır.

Pars Kalsiyum Sülfatın Faydaları Nelerdir?

1-) Topraklardaki yarılma çatlamaları engeller.
2-) Bitki Besin elementlerinin alımını hızlandırır.
3-) Bünyesinde bulunan kükürt sayesinde verim artışı sağlar.
4-) Tuzlu topraklarda iyon değişimi sağlayarak tuzu topraktan uzaklaştırır.
5-) Ürün kalitesini arttırır.
6-) Ürünlerde raf ömrünü uzatır.
7-) Fenni gübrelerin yarayışlılığını arttırır.
8-) Mahsullerde minimum yüzde yirmi civarın da verim artışı sağlar.
9-) Toprakları kabartır su tutma kapasitesini önemli ölçüde arttırır.
10-) Toprak işlemede sağladığı kolaylıktan ötürü, tarım makinelerinizin yakıt tasarrufunda büyük rol alır.
11-) Topraktaki fazla rutubetin bertaraf edilmesi sonucunda çok önemli mantari hastalıkların azaltılmasında etkin rol oynar.
12-) İçeriğindeki kükürt sayesinde bitkilerin hastalık ve zirai zararlılarına karşı direncini arttırır.
13-) %29 Kalsiyum Oksit (CaO), %42 Kükürt Trioksit (SO3) içerir.
14-) Yüzeye uygulanan kalsiyum sülfat , toprağa iner ve kök büyümesinin artmasına neden olur.
15-) Tuzlu ve sodyumlu (alkali, çorak) toprakların ıslahına yardımcı olur.
16-) Kalsiyum sülfat başlıca avantajlarından biri, özellikle toprak altlarında bulunan toprak asiditesine eşlik eden alüminyum toksisitesini azaltma yeteneğidir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.kostik.net,www.copper2000.com,www.sepiyolit.net,www.magnezyumoksit.com,www.potasyumsilikat.net,

www.nanomikron.com,www.netyerim.net

Tarım Kimyasalları,Yem katkıları Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara tozu,,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür, nano tozlar,metal tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com,potasyum klorat,payet kostik,bakır tozu,alüminyum tozu,grafit,bakır sülfat,demir sülfat,magnezyum sülfat,mangan sülfat,kalsiyum sülfat,kalsiyum oksit,farma kaolen,naturel kaolen,sırlık kalsit

Diğer Haber

Stoklar Erisin Diye Sahte Bal Satışları Serbest mi Oldu ?

Tarım ve Orman Bakanlığı aroma vericilerle bal, pekmez ve peynir üretimini 19 Şubat 2020 itibarıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.