Anasayfa / Polimer / POLİMERİN SINIFLANDIRILMASI

POLİMERİN SINIFLANDIRILMASI

 

POLİMER MALZEMELER
Polimerin  kelime anlamı çok parçalı olmasıdır. Bir polimer malzeme , kimyasal olarak birbirine bağlı bir çok parça veya birimi içeren bir katı olarak veya başka bir deyişle birbirine bağlanarak bir katı meydana getiren parçalar veya birimler olarak düşünülebilir.
•         Polimerler , en basit tanımıyla çok sayıda aynı veya farklı atomik https://perfectwatches.is/ grupların kimyasal bağlarla az veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.

•         Polimer, birden fazla mer’in (molekülün) ısı ve basınç altında birleşerek uzun zincirlerin meydana gelmesiyle oluşur.

•         Plastik malzeme olarak da bilinen suni polimerler ,son 40-50 yıl içinde büyük gelişme göstererek günümüzde hacim olarak metallerle hemen hemen eşit oranda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedenleri; bu malzemelerin nispeten ucuz, kolay işlenebilir, hafif, yüksek kimyasal ve korozyon direncine sahip olmalarıdır.

•        Ayrıca yüksek ısıl ve elektriksel özelliklere ve yeterli mekanik özelliklere sahiptirler.

•         Cam, karbon vb. gibi liflerle kuvvetlendirilen
plastik malzemeler, daha yüksek mekanik ve
fiziksel özelliklere sahip olurlar. Takviyeli
plastikler özellikle içten yanmalı motorların ve
uçakların yapımında kullanılır.•         Diğer bir örnek de; plastik-beton karışımından
elde edilen rijit ve çok iyi sönümleme kabiliyetine
sahip olan kompozit malzemeler, tezgah vediğer ağır makine gövdelerinin yapımında
kullanılır.
•         Son yüzyıl özellikle sentetik polimerlerle ilgili bilim ve teknolojisinin çok hızlı gelişimine tanık olmuştur.

•         Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde polimer teknolojisi büyüme hızı %10’dan fazladır.

•         Önümüzdeki yıllarda dünyada yıllık polimer üretiminin 300-400 milyon ton olması ve top quality replica watch polimerik malzemelerin birçok uygulamalarda diğer malzemelerin yerine alternatif malzemeler olarak kullanılması beklenmektedir.

•         Halen büyük kapasitelerde üretilen ve günlük hayatta kullanımı yüzlerce tonu bulan PE, PP, PS, PVC gibi klasik polimerlerin yanı sıra mühendislik polimerleri de spesifik ve üstün özellikleri nedeniyle uygulamalarda önemli yer tutmaktadırlar.

Değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır.

1-ELDE EDİLİŞLERİNE GÖRE

•         Polimerler elde edilişlerine göre doğal, sentetik ve yarı sentetik
olmak üzere üçe ayrılır.

•         Doğal polimerler : örn.odundaki ligninin ayrılmasıyla elde edilen
selüloz – bilindiği gibi selüloz kağıt in ham maddesidir-.

Doğal polimerlerin bazıları ise farklı yapıda değişik birimlerin bir
araya gelmesiyle oluşmuştur. Biyopolimer olarak isimlendirilen ve
yaşamla ilgili bir çok önemli faaliyetin yürütülmesinde rol alan
proteinler, nükleik asitler (DNA, RNA) ve enzimler doğal polimerlere
örnek olarak verilebilir. Bu karmaşık yapıdaki yüksek molekül
ağırlıklı bileşikler çoğu zaman daha uygun bir sözcük olan ”
Makromoleküller” olarak da isimlendirilirler.

• Sentetik polimerler

Genellikle çok sayıda tekrarlanana ‘ mer’ veya ‘
monomer’ denilen basit birimlerden oluşur.

‘ Poli’ latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir ki
‘ mer’ sözcüğü ile birleştirilerek , bu yüksek molekül
ağırlıklı moleküllerin adlandırılmasında kullanılır.

En basit sentetik polimer olan polietilen örnek verilebilir.

•         Burada ” n” polimerizasyon derecesi olup bir polimer zincirindeki monomer sayısını ifade eder.

•         Polimerizasyon derecesi n= 10.000 hatta daha büyük değerlerde olabilir.

•         PE için polimerizasyon derecesi (DP), 10000 ila 700000 g/mol arasında değişen ortalama molekül ağırlığına bağlı olarak 3500-25000 arasında değişir.

•         Molekül ağırlığı 500-600 g/mol. civarında olan poilmerlere oligomer adı verilir.

 

•         Bir polimerin yeterli fiziksel özelliklere sahip olabilmesi için molekül ağırlığının 10 4 g/mol. den fazla olması gerekir.

•         10 6 g/mol. ve daha büyük molekül ağırlıklı polimerler için bazen yüksek polimer sözcüğü de kullanılabilir.

• Yarı sentetik polimerler

Doğal polimerlerin modifikasyonu ile elde edilirler. Örn. doğal selülozdan elde edilen rejenere selüloz ve diğer selüloz türevleridir, örn. selüloz asetat ( bu madde
malzemeleri iç yapılarının metalografik incelemesinde replika yönteminde kullanılır).

 

• Berlin ve Parini polimerleri; polimerlerin doğal yada sentetik olup olmadığına bakmaksızın polimerleri kimyasal bileşimlerine göre sınıflandırmışlardır.
• Organik polimerler

Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen,oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir. Eğer polimer zinciri üzerinde dizili atomların hepsi aynı türden ise bu polimerlere ‘ homo zincir ‘, farklı atomlar ise ‘heterozincir’ polimer olarak adlandırılır. Bir atomun polimer ana zinciri üzerinde yer alabilmesi için en az “2” değerlikli olması gerekir. Bu nedenle örn.hidrojen ve halojenler ana zincir üzerinde yer almazlar. Organik
polimerler, diğer organik maddelerin aldıkları isimlere göre sınıflandırılabilirler. Örn.
alifatik, aromatik gibi.

• İnorganik polimerler

Organik polimerler kadar yaygın
kullanılmazlar.

Polimer ana zincirinde karbon atomu yerine
periyodik cetvelde yer alan 4. ve 6. grup
elementleri bulunur. Örn. Si, B, Ge.

• Alümina silikat, doğal ve sentetik zeolitler tipik inorganik polimerlerdir. Zeolit suyun arıtılmasında kullanılır.

Endüstride kullanılan polimerik malzemeler fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak üç ana sınıfa ayrılırlar:

1. Plastikler        2.Kauçuklar          3.Fiberler

Günümüzde polimerik malzemeler çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. PVC, naylon ve teflon polimerik malzemelere verilebilecek en basit örneklerdir. Plastik ve kauçuk malzemelerin tümü polimer esaslıdır.

Polimerlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlayan özellikler:

  1. Hafif olmaları.
  2. Kolay şekillendirilebilir ve kolay dizayn edilebilirler.
  3. Kimyasal etkilere karşı dayanıklı olmaları.
  4. Atmosferik koşullara karşı dayanıklıdırlar.
  5. Mekanik dayanımları yüksektir.
  6. Yalıtkandırlar, elektrik, ısı ve sesi iletmezler.
  7. Hijyeniktirler.
  8. Özellikleri İstekler Doğrultusunda Değiştirilebilir.
  9. Optik Özellikler (Şeffaflık, Matlık). 10. Düşük Maliyetlidirler (Hammadde Ve İmalat)
  10. Düşük Maliyetlidirler (Hammadde Ve İmalat)

 

Diğer Haber

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan uçakta virüs kapmamak için 10 öneri

Uçak yolculuğunun sadece soğuk algınlığı virüsü kapma olasılığını yüzde 25’e kadar arttırabileceğini belirten Hürriyet yazarı Müftüoğlu, “Havaalanları ve …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir