Anasayfa / Polimer / POLİMERİN SINIFLANDIRILMASI

POLİMERİN SINIFLANDIRILMASI

 

POLİMER MALZEMELER
Polimerin  kelime anlamı çok parçalı olmasıdır. Bir polimer malzeme , kimyasal olarak birbirine bağlı bir çok parça veya birimi içeren bir katı olarak veya başka bir deyişle birbirine bağlanarak bir katı meydana getiren parçalar veya birimler olarak düşünülebilir.
•         Polimerler , en basit tanımıyla çok sayıda aynı veya farklı atomik grupların kimyasal bağlarla az veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.

•         Polimer, birden fazla mer’in (molekülün) ısı ve basınç altında birleşerek uzun zincirlerin meydana gelmesiyle oluşur.

•         Plastik malzeme olarak da bilinen suni polimerler ,son 40-50 yıl içinde büyük gelişme göstererek günümüzde hacim olarak metallerle hemen hemen eşit oranda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedenleri; bu malzemelerin nispeten ucuz, kolay işlenebilir, hafif, yüksek kimyasal ve korozyon direncine sahip olmalarıdır.

•        Ayrıca yüksek ısıl ve elektriksel özelliklere ve yeterli mekanik özelliklere sahiptirler.

•         Cam, karbon vb. gibi liflerle kuvvetlendirilen
plastik malzemeler, daha yüksek mekanik ve
fiziksel özelliklere sahip olurlar. Takviyeli
plastikler özellikle içten yanmalı motorların ve
uçakların yapımında kullanılır.•         Diğer bir örnek de; plastik-beton karışımından
elde edilen rijit ve çok iyi sönümleme kabiliyetine
sahip olan kompozit malzemeler, tezgah vediğer ağır makine gövdelerinin yapımında
kullanılır.
•         Son yüzyıl özellikle sentetik polimerlerle ilgili bilim ve teknolojisinin çok hızlı gelişimine tanık olmuştur.

•         Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde polimer teknolojisi büyüme hızı %10’dan fazladır.

•         Önümüzdeki yıllarda dünyada yıllık polimer üretiminin 300-400 milyon ton olması ve polimerik malzemelerin birçok uygulamalarda diğer malzemelerin yerine alternatif malzemeler olarak kullanılması beklenmektedir.

•         Halen büyük kapasitelerde üretilen ve günlük hayatta kullanımı yüzlerce tonu bulan PE, PP, PS, PVC gibi klasik polimerlerin yanı sıra mühendislik polimerleri de spesifik ve üstün özellikleri nedeniyle uygulamalarda önemli yer tutmaktadırlar.

Değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır.

1-ELDE EDİLİŞLERİNE GÖRE

•         Polimerler elde edilişlerine göre doğal, sentetik ve yarı sentetik
olmak üzere üçe ayrılır.

•         Doğal polimerler : örn.odundaki ligninin ayrılmasıyla elde edilen
selüloz – bilindiği gibi selüloz kağıt in ham maddesidir-.

Doğal polimerlerin bazıları ise farklı yapıda değişik birimlerin bir
araya gelmesiyle oluşmuştur. Biyopolimer olarak isimlendirilen ve
yaşamla ilgili bir çok önemli faaliyetin yürütülmesinde rol alan
proteinler, nükleik asitler (DNA, RNA) ve enzimler doğal polimerlere
örnek olarak verilebilir. Bu karmaşık yapıdaki yüksek molekül
ağırlıklı bileşikler çoğu zaman daha uygun bir sözcük olan ”
Makromoleküller” olarak da isimlendirilirler.

• Sentetik polimerler

Genellikle çok sayıda tekrarlanana ‘ mer’ veya ‘
monomer’ denilen basit birimlerden oluşur.

‘ Poli’ latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir ki
‘ mer’ sözcüğü ile birleştirilerek , bu yüksek molekül
ağırlıklı moleküllerin adlandırılmasında kullanılır.

En basit sentetik polimer olan polietilen örnek verilebilir.

•         Burada ” n” polimerizasyon derecesi olup bir polimer zincirindeki monomer sayısını ifade eder.

•         Polimerizasyon derecesi n= 10.000 hatta daha büyük değerlerde olabilir.

•         PE için polimerizasyon derecesi (DP), 10000 ila 700000 g/mol arasında değişen ortalama molekül ağırlığına bağlı olarak 3500-25000 arasında değişir.

•         Molekül ağırlığı 500-600 g/mol. civarında olan poilmerlere oligomer adı verilir.

 

•         Bir polimerin yeterli fiziksel özelliklere sahip olabilmesi için molekül ağırlığının 10 4 g/mol. den fazla olması gerekir.

•         10 6 g/mol. ve daha büyük molekül ağırlıklı polimerler için bazen yüksek polimer sözcüğü de kullanılabilir.

• Yarı sentetik polimerler

Doğal polimerlerin modifikasyonu ile elde edilirler. Örn. doğal selülozdan elde edilen rejenere selüloz ve diğer selüloz türevleridir, örn. selüloz asetat ( bu madde
malzemeleri iç yapılarının metalografik incelemesinde replika yönteminde kullanılır).

 

• Berlin ve Parini polimerleri; polimerlerin doğal yada sentetik olup olmadığına bakmaksızın polimerleri kimyasal bileşimlerine göre sınıflandırmışlardır.
• Organik polimerler

Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen,oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir. Eğer polimer zinciri üzerinde dizili atomların hepsi aynı türden ise bu polimerlere ‘ homo zincir ‘, farklı atomlar ise ‘heterozincir’ polimer olarak adlandırılır. Bir atomun polimer ana zinciri üzerinde yer alabilmesi için en az “2” değerlikli olması gerekir. Bu nedenle örn.hidrojen ve halojenler ana zincir üzerinde yer almazlar. Organik
polimerler, diğer organik maddelerin aldıkları isimlere göre sınıflandırılabilirler. Örn.
alifatik, aromatik gibi.

• İnorganik polimerler

Organik polimerler kadar yaygın
kullanılmazlar.

Polimer ana zincirinde karbon atomu yerine
periyodik cetvelde yer alan 4. ve 6. grup
elementleri bulunur. Örn. Si, B, Ge.

• Alümina silikat, doğal ve sentetik zeolitler tipik inorganik polimerlerdir. Zeolit suyun arıtılmasında kullanılır.

Endüstride kullanılan polimerik malzemeler fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak üç ana sınıfa ayrılırlar:

1. Plastikler        2.Kauçuklar          3.Fiberler

Günümüzde polimerik malzemeler çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. PVC, naylon ve teflon polimerik malzemelere verilebilecek en basit örneklerdir. Plastik ve kauçuk malzemelerin tümü polimer esaslıdır.

Polimerlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlayan özellikler:

 1. Hafif olmaları.
 2. Kolay şekillendirilebilir ve kolay dizayn edilebilirler.
 3. Kimyasal etkilere karşı dayanıklı olmaları.
 4. Atmosferik koşullara karşı dayanıklıdırlar.
 5. Mekanik dayanımları yüksektir.
 6. Yalıtkandırlar, elektrik, ısı ve sesi iletmezler.
 7. Hijyeniktirler.
 8. Özellikleri İstekler Doğrultusunda Değiştirilebilir.
 9. Optik Özellikler (Şeffaflık, Matlık). 10. Düşük Maliyetlidirler (Hammadde Ve İmalat)
 10. Düşük Maliyetlidirler (Hammadde Ve İmalat)

 

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

Diğer Haber

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan uçakta virüs kapmamak için 10 öneri

Uçak yolculuğunun sadece soğuk algınlığı virüsü kapma olasılığını yüzde 25’e kadar arttırabileceğini belirten Hürriyet yazarı Müftüoğlu, “Havaalanları ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.